Design berieme osobne

Sme grafické štúdio a dizajn je pre nás cesta k naplneniu našich predstáv o kvalitných službách, produktoch a komunikácii. Veríme, že táto cesta je najlepšia aj pre našich klientov, ktorým pomáhame pri budovaní úspešných spoločností a vytváraní kvalitných produktov.

Daniel Blonski

Daniel Blonski

Skúsený grafický dizajnér. Zameriava sa na vytváranie vizuálnej identity a kreatívne koncepty. Vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Projekty na ktoré rád spomínam:
ESET – identita
ZSSK – farebná schéma koľajvých vozidiel
Slovenské cetrum dizajnu – logotyp

Martin Viktor Lipták

Martin Viktor Lipták

Grafický dizajnér so zameraním na dizajn informácií. Venuje sa dizajnu web stránok a aplikácií pre desktop a mobilné zariadenia. Z neznámych dôvodov sa venuje aj vedeniu office a financiám.

Projekty na ktoré rád spomínam:
ESET Cyber Security – GUI
Slovenské centrum dizajnu – web stránka
Hotel Zelená Lagúna – web stránka

Braňo Bezručka

Braňo Bezručka

Grafický dizajnér so skúsenosťami pri tvorbe ideových konceptov reklamných kampaní, korporátnej identity a printových materiálov.

Projekty na ktoré rád spomínam:
ALEF – vizuálna identita
ESET – schémy
Softec – vizuálna identita

Naše znalosti

Nové technológie, komunikačné systémy a sociálne stiete ponúkajú množstvo informácií, ktorých objem sa exponenciálne zväčšuje. Týmto trendom sa prispôsobuje aj komunikáčná stratégia a nepriamo skracuje životnosť vizuálnej identity. Sledujeme tieto trendy, hľadáme nové komnunikačné a grafické stavebné prvky, ktoré potom aplikujeme pri tvorbe vizuálnej identity.

Corporate identity

Corporate
identity

Navrhnúť úspešnú a fungujúcu vizuálnu identitu (branding) je vrcholom našich tvorivých a profosných ambícií.

Máme všetky predpoklady na zvládnutie týchto ambícií: výtvarné a dizajnérske vzdelanie, dlhodobú úspešnú prax, zvedavosť ale aj rešpekt k tradičným a vyskúšaným riešeniam.

Interface design

Interface
design

Labyrint. To je slovo, ktoré vyjadruje logiku mnohých aplikácií, ktorých vývoj nemyslel na používateľa.

Vnímame rozdiely medzi používaním aplikácií na mobilných, webových a desktopových zariadeniach, poznáme návyky používateľov rôznych operačných systémov. Funkčnosť vplýva na dizajn a my ako dizajnéri to s pokorou rešpektujeme.

Web a online

Web
a online

Moderné technológie vedia očariť a nadchnúť možnosťami ktoré prinášajú. Vyhodnocujeme potenciál nových trendov v kontexte s ostatnými prvkami, ktoré vytvárajú ucelenú a hodnotnú vizuálnu identitu.

Výsledkom našej práce sú grafické návrhy, ktoré vychádzajú z nových trendov ale zároveň rešpektujú rokmi preverené a vyskúšané postupy.

Printy a obaly

Printy
a obaly

Príprava, dizajn a realizácia kníh alebo obalov je klasický proces, ktorý umožňuje vytvárať a spájať široké spektrum myšlienok a nápadov do jedného premysleného celku.

Vznikajú fyzické - hmotné produkty ktoré je možné uchopiť, pozorovať z rôznych uhlov a priamo porovnávať. Táto hmota umožňuje celkový zažitok a emócie.

Naši klienti (výber)