Zelená Lagúna · Web

Web stránka pre hotel Zelená lagúna je najdôležitejšia a najrozsiahlejšia práca pre tohto klienta. Vytvorili sme responzívny web, ktorý v sebe poňal jedinečnú atmosféru novej dominanty Domaše a nesie nezameniteľnú vizuálnu identitu. Príprava mockupu – obsahového a funkčného modelu bola časovo náročná ale značnou mierou prispela k efektívnej realizácie – rozdeleniu realizácie medzi viaceré tímy, ktoré pracovali súbežne. Obsahová časť web stránky je postavená na kvalitných fotografiách a premyslenej štruktúre obsahu.

hotel zelena laguna web

Layout stránok – mockup

Súbežne s tvorbou loga a vizuálnej identity sme pripravolali layouty stránok – mockup. Na základe viacerých stretnutí s klientom, interných stretnutí, testovaní a študovania konkurenčnýh web stránok sme vytvorili 28 stránok, ktoré tvoria základnú kostru webu. Výsledný dizajn sa líši od návrhov mockupu ale štruktúra obsahu ostala nezmenená a preto mohli programátori súbežne s prípravou dizajnu kódiť všetko to, čo nie je vidieť.

Responzívny dizajn

Ťažkým orieškom sa ukázali tabuľky a jedálny lístok. Vytvoriť systém, ktorý efektívne a prehľadne zmení viacstĺpcovú tabuľku na prehľadný blok textu v mobilnom telefóne vyžadovalo testovanie viacerých návrhov. Konečné riešenie je kompromisom prehľadnosti, účelnosti a použíteľnosti.