ZSSK · Vizuálna identita

Cieľom vytvorenia novej vizuálnej identity bolo prehodnotiť platné pravidlá a odporúčania, ich aktualizovanie a doplnenie. Prvú fázu projektu sme venovali rozsiahlemu prieskumu železničných spoločností v Európe. Následne boli vypracované farebné a kompozičné varianty a výsledkom bol Manuál koľajových vozidiel. Ten určil jednotiace princípy pre vonkajšie farebné nátery vlakov, definoval charakteristické prvky typické pre ŽSSK, vrátane použitia loga. Dôležitým aspektom bola nezameniteľnosť s inými európskymi železničnými spoločnosťami a vyriešenie vzťahu rušeň – vozeň tak, aby tvorili jeden celok.

zssk-vizualna-identita-1 zssk-vizualna-identita-2 zssk-vizualna-identita-3

Obmedzenia a doporučenia

Pri tvorbe pravidiel Manuálu koľajových vozidiel bolo potrebné zohľadniť praktické obmedzenia, normy a odporúčania na označovanie koľajových vozidiel. Napríklad farba strechy musela zostať šedá (strieborná), aby lepšie odrážala slnečné lúče v letných mesiacoch a vagóny sa vnútri neprehrievali. Obmedzenia sa týkali tiež výstražných a iných vonkajších značení.