ESET Mobile Security

Druhá verzia mobilnej aplikácie ESET Mobile Security s novým dizajnom, ktorý nenadväzuje na predošlú verziu z dôvodu nástupu nového systému Android 4. Google s Androidom 4 definoval nové štandardy ovládania, prístupnosti a vytvoril nové grafické prostredie. V prvej časti realizácie sme hľadali optimálne riešenie, ktoré ponúkne rýchlu a intuitívnu prístupnosť pri zachovaní vizuálnej identity aplikácií ESET. V druhej časti sme prijaté riešenie aplikovali na všetky kľúčové časti ESET Mobile Security.

ESET Mobile Security

Ikony

Aplikácia ESET Mobile Security obsahuje veľké množstvo ikon, ktoré bolo potrebné navrhnúť a realizovať v 4 rozmeroch. Efektívna práca pri realizácii si vyžiadala vytvorenie premysleného pracovného postupu.